گالری تصاویر تزریق چربی به صورت

تصاویر تزریق چربی باسن همزمان با لیپوماتیک پشت وپهلو

تزریق چربی به خط خنده وصورت

نصاویر آبدومینوپلاستی

نصاویر لیپوماتیک